De inhoud van de website van Auto-Kennis

Auto-Kennis heeft deze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Het kan ondanks onze zorgvuldigheid voorkomen dat er sprake is van onjuistheden. Auto-Kennis is op geen enkele wijze aansprakelijk, noch kan verantwoordelijk worden gehouden voor welke geleden schade dan ook voortvloeiend uit de door Auto-Kennis verstrekte informatie.

Hieronder valt ook, maar niet uitsluitend, het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermd werk of het anderszins in strijd handelen met de intellectuele eigendomsrechten van derden.
Auto-Kennis aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan door de inhoud van de – al dan niet door derden aangeboden – informatie op de website van Auto-Kennis. Auto-Kennis behoudt zich dan ook het recht voor om door derden aangeboden informatie te wijzigingen of te verwijderen, indien de door derden aangeboden of reeds geplaatste informatie in strijd is met de wet, de belangen van overige internetgebruikers of derden

maandag8:30 — 21:00
dinsdag8:30 — 21:00
woensdag8:30 — 21:00
donderdag8:30 — 21:00
vrijdag8:30 — 21:00
zaterdag8:30 — 15:00
zondagGesloten
9 MeiGesloten

Het is zaterdag 18:41we zijn GESLOTEN

Contact

Auto-Kennis.nl

Frederikslaan 17 

7316 DN Apeldoorn

Tel: 055-2600000

Mail: info@auto-kennis.nl